•  
  •  

Sivilce İzi Tedavisi

SİVİLCE İZİ TEDAVİSİ: SUBSİZYON –NANOFAT VE MİKROFAT YAĞ ENJEKSİYONU

Subsizyon ve nanofat ve mikrofat yağ enjeksiyonu ile sivilce izi tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi sunacağım. Sivilce izi tedavisinde en sık uygulanan tedavilerin başında kimyasal peeling, lazer, mikro dermabrazyon, dermabrazyon kullanımı gelmektedir.

Akne yani sivilce izlerinin tedavisi güçlük arz etmekte ve değişen başarı oranları ile kullanılmaktadır. Sivilce izlerinin tedavisi ile ilgili araştırma yaptığınızda çok fazla tekniğin kullanıldığını ancak çok da başarılı sonuçlar alınmadığını görürsünüz.

Bu nedenle sivilce izlerinin tedavisi için etkin yöntem arayışları devam etmektedir. Hastalarımdan gelen talep ve ”Hocam bunun için bir şey yapamaz mıyız? Bir sürü tedavi gördüm ama fayda etmedi “soruları beni bu konuda araştırma ve yeni bir teknik geliştirmeye zorladı.

Son yıllarda yaptığım araştırmalar, çalışmalar ve literatür taraması sonucu subsizyon (çukur yara izlerinin özel iğneler yardımıyla deri altı çöküntü yapan kısımlarının kesilmesi) ve sonrasında nano ve mikro yağ enjeksiyonu (mikro fat grafting ve nano fat grafting) esasına dayanan kendi geliştirdiğim tekniği uygulamaya başladım. Bu teknikle derin ve çökük sivilce izlerinden kurtulmak mümkün.

Bu tekniği tanımlamadan önce sivilce izlerinin sınıflandırmak ve sorunu ortaya koymak gerekir.

Bu tekniği tanımlamadan önce sivilce izlerinin sınıflandırılması gerekir.

Şekil-1 : Mavi ok boxcar, siyah ok icepick sivilce izlerini gösteriyor. Buna ek olarak rolling yani dalgalı yüzeyli akne izleri mevcuttur.

SUBSİZYON:

Bu yöntem özellikle yüz bölgesinde bulunan çökmüş ve çukur sivilce izleri için uygulanmaktadır.

İşlemin esası özel iğneler yardımıyla çökmüş ve çukur sivilce izleri deri altında çöküntü yapan kısımları tabandaki yapışıklıktan ayrılır. Böylece çökük olan yara yüzeyi yükselir (Şekil-2, şekil-3).

Her bir deprese yani çökük sivilce izi için bu işlem yapılır. Arada oluşan boşluğa kan ve doku sıvısı dolar ancak bu zamanla çökebilmektedir. Bunu önlemek ve tedavi edici etkisinden faydalanmak için bu boşluğa tek tek nanofat yağ enjeksiyonu uygulanır.


Şekil-2 : Subsizyon İşlemi

Şekil-3 : Subsizyon işlemi sonucu çökük sivilce izinin tabandan yükselmesi

SİVİLCE İZLERİ TEDAVİSİNDE NANO FAT VE MİKROFAT YAĞ ENJEKSİYONU:

Ancak yara izi yüzeyi ile taban arasında bir boşluk oluşmaktadır: Bu boşluk doldurulmadığı taktirde yara tekrar çökebilmektedir. İşte bu noktada bu boşluklara nanofat yağ enjeksiyonu ile çökük alan kalıcı olarak doldurulur.

Buna ek olarak sivilce izlerinin yoğun olduğu alanın altına da mikro fat yağ enjeksiyonu yapılır. Bu işlemle yağ enjeksiyonu dolgu görevi ve tedavi edici etkisinden faydalanmak amaçlanmıştır.

2015 yılı Nisan ayında Amerikan Plastik Rekonstrüktif Cerrahi dergisinde çıkan yeni bir çalışmada yağ enjeksionu sonucu deridedki yaşlanma etkilerinin düzeldiği ve deri kalitesinin arttığı ve gençleştirici etki gösterdiği ortaya konmuştur.

Bu iyileştirici etkinin enjekte edilen yağ hücrelerinden köken alan kök hücrelerden geldiği öne sürülmüştür. Yayınlanmış olan bu çalışma subsizyon ve yağ enjeksiyonu kombinasyonundan oluşan bu tedavi yaklaşınımı ve aldığımız olumlu sonuçları bilimsel olarak destetklemektedir.

Sivilce izi tedavisinde subsizyon ve yeğ enjeksiyonu hem dolgu hem de iyileştirici etki göstererek en az bir taşla en az iki kuş vurmayı sağlamaktadır.

Bu tedavinin bir sonraki aşaması ise ihtiyaç duyulduğunda Lazer ve dermabrazyon olacaktır. Bu işlem lazer ve dermabrazyon sonuçlarınıda çok olumlu yönde etkilemektedir.

Şekil -4: Mavi ok nanofat yağ enjeksiyonunu ( subsizyon alanı altına ) , kırmızı ok ise mikrofat yağ enjeksiyonunu (daha alt tabaka olan dermis altına ) göstermektedir. Böylece hem dolgu hem yağ enjeksiyonunun tedavi edici etkisinden yararlanılmaktadır.

Prof.Dr.Muhitdin Eski