•  
 •  

Burun Estetiği Ankara

Burun Estetiği Ankara - Ankara Burun Estetiği - Burun Estetiği Fiyatları 2023

Burun, yüz görünümünü etkileyen estetik ve fonksiyonel bir organdır. Estetik burun ameliyatı bir diğer adıyla rinoplasti burun şeklinin cerrahi bir girişim ile yeniden biçimlendirilmesidir. Estetik burun ameliyatı dünyada ve ülkemizde en çok yapılan estetik ameliyatlardan birisidir.

Estetik burun ameliyatı, burnun boyutunu küçültmek, burun ucunu yeniden şekillendirmek, burundaki kemik çıkıntıları yok etmek veya burun ile üst dudak arasındaki dar açıyı artırmak gibi bir çok şekil bozukluğunu düzeltmek için uygulanır. Bunlara ek olarak burun iç orta kısım kıkırdak eğrilikleri (septum deviasyonu) veya kıkırdaklardaki deformasyon yada zayıflıktan kaynaklanan nefes almada güçlük gibi yakınmalar burun estetiği yani septorinoplasti operasyonu yani fonksiyonel estetik burun ameliyatı ile düzeltilebilir. Burundan nefes alma güçlüğü yani burun tıkanıklığı bu ameliyatla beraber çözülebilir. Septoplasti yani burun içi eğrilik, burun eti yani konka yakılması burun estetik ameliyatı ile beraber yapılabilir. Burun estetiği ameliyatlarında kişinin istekleri de göz önüne alınarak doğal, abartısız ve en önemlisi yüze yakışan bir sonuç amaçlanmalıdır. Özellikle burun cerrahisinde estetik ve fonksiyon birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Başarılı burun ameliyatı, hastanın yüzüyle uyumlu, doğal sonuçların alındığı ve fonksiyonel açıdan da nefes alma problemlerinin çözüldüğü girişimlerdir.

Burun estetiği ameliyatı için uygun bir aday mıyım

 • Bununuzun yüzünüzle orantısız ve büyük olduğunu düşünüyorsanız
 • Yandan bakıldığında burun sırtında kemer varsa,
 • Burun ucu ile üst dudak arası açı dar ise ve burun ucu sarkık gözüküyorsa,
 • Önden bakıldığında burnunuz geniş ve büyük gözüküyorsa,
 • Burun ucu geniş ve yayvan ise
 • Burun yapınızın yüz ifadenizi sertleştirdiğini düşünüyorsanız
 • Burunda eğrilik varsa
 • Nefes alma probleminiz varsa
 • Burun kanatları geniş ve yayvan ise
 • Burun delikleri büyük ve geniş ise

Estetik burun ameliyatı için uygun bir adaysınızdır. Eğer fiziksel olarak sağlıklı ve ruhsal olarak dengeli ve beklentileriniz de gerçekçi ise, estetik burun ameliyatı için en iyi aday sizsiniz.

Burun estetiği operasyonu her yaştaki erkek ve kadına uygulanabilir. Genellikle yüz ve burun gelişimi tamamlanana kadar, bir başka deyişle 17 yaşından önce burun estetiği ameliyatı yaptırılması tavsiye edilmez. Bununla birlikte, çok belirgin burun deformitesi olan ve duygusal gelişimini tamamlamış erkeklerde 16, kızlarda 15 yaştan itibaren estetik burun ameliyatı yapılabilir.

Burun Estetiği Ameliyat öncesi görüşme...

Burun estetiği olmadan önce, ilk adım deneyimli bir estetik plastik cerraha başvurmaktır. Bu görüşme esnasında, doktorunuz muayenenizi yapacak ve operasyon hakkında size bilgi verecektir. Ayrıca sizin duygusal ve fiziksel sağlığınızı kontrol edecektir. Bilinen bir hastalığınız olup olmadığı, gördüğünüz tedaviler, varsa kullandığınız ilaçlar, nefes almanızı zorlaştıran herhangi bir alerjiniz olup olmadığı sorgulanacaktır.

Fiziksel değerlendirme esnasında doktorunuz, burun şeklini, büyüklüğünü, yüzünüzle olan oransal ilişkiyi, kemik ve kıkırdakların durumunu ve yapısını dışarıdan inceler. Buna ek olarak burun deliklerinin simetrik olup olmadığı, deliklerin büyüklüğü ve genişliği ayrıca incelenir. Burun içi muayene ile burun içinde nefes almaya güçlük veren septum eğriliği ve konka büyümesi (burun eti) olup olmadığı değerlendirilir.

Doktorunuz bu muayene bulguları ve değerlendirmeleriyle ve sizin beklentilerinizi karşılaştırarak en uygun tedavi seçeneğini konusunda size bilgi verecek ve gerçekçi olarak, bu ameliyattan ne beklenmesi gerektiğini içeren özel detayları size açıklayacaktır. Yine bu görüşmede, doktorunuz, uygulayacağı cerrahi tekniği, anesteziyi, ameliyatın nerede yapılacağı ve ameliyat hazırlıkları konusunda sizi bilgilendirecektir. Ameliyatın muhtemel riskleri ve komplikasyonları konusunda sizi aydınlatacaktır. Burun estetiği ameliyatına karar vermeden önce bu konuyla ilgili aklınızdaki tüm soruları sorup cevabını alın. Bunları dikkatlice dinleyip anlamadığınız konuları tekrar sorun. Yine bu görüşmede ameliyat maliyeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu görüşmeden sonra kendi değerlendirmenizi de yaparak ameliyat kararı verirsiniz.

Ameliyat kararı verdiğinizde sizden ameliyat hazırlığı için tetkikler yaptırmanız istenecektir. Bu tetkikler sonucu normal sınırlardaysa ameliyata uygun olduğunuz değerlendirilip cerrahinin yapılacağı gün ve saat kararlaştırılır. Estetik burun ameliyatları hastane koşullarında yapılmalıdır.

Burun Estetiği Cerrahi Girişim Günü...

Hastaneye yatışınızı takiben odanıza alınırsınız. Odanızda doktorunuz sizi ziyaret ederek ameliyat planlaması yapar. Takiben anestezi doktoru anestezi hakkında bilgi verip size anesteziye yönelik sorular sorar. Ameliyathaneye inmeden önce size bir sakinleştirici iğne yapılacaktır. Bu sizin heyecanınızı ve ameliyata bağlı oluşabilecek stres ve gerginliği azaltacak sizi sakinleştirecektir ve cesaretlendirecektir.

Ameliyathaneye indikten sonra anestezi uygulanacaktır. Burun ameliyatı, burun bölgesinin uyuşturulduğu lokal anestezi altında yapılabilse de sıklıkla genel anestezi altında gerçekleştirilir. Bir çok cerrah genel anesteziyi daha güvenli ve konforlu kabul eder. Genel anestezi uygulanacaksa tüm operasyon boyunca uyursunuz. Doktorunuz sizin için en uygun seçeneği sunacaktır.

Burun Estetiği Burun ameliyatı nasıl yapılır...

Burun estetiğ ameliyatı, tüm burnun boyutunu küçültmek, burun ucunu yeniden şekillendirmek, burundaki kemik çıkıntıları yok etmek veya burun ile üst dudak arasındaki dar açıyı artırmak gibi bir çok şekil bozukluğunu düzeltmek için uygulanır. Bazı hastalarda burun hatlarını iyileştirmek için doku eklemek gerekebilir. Bu değişikliklerden biri veya hepsi tek bir ameliyat sırasında yapılabilir. Yapılacak işlemin büyüklüğü, istenen değişikliklerin neler olduğuna ve cerrahınızın sizin için neyi uygun gördüğüne bağlıdır. Bu burun ucuna yönelik bir girişim olabileceği gibi tam kemerin alındığı burun sırtının daraltıldığı, septumun düzeltildiği tam bir estetik ve fonksiyonel girişim olan septorinoplasti olabilir.

Burun estetiğinde kapalı teknik mi açık teknik mi uygulanmalı ?

Burun estetiği, açık ve kapalı teknik olarak iki şekilde yapılabilir. Kapalı burun ameliyatında, kesiler burnun iç kısmından yapılarak buruna şekil veren kıkırdak ve kemiklere ulaşılır. Açık teknikte ise burun deliklerinin orta kısmındaki kolumella adı verilen bölümden burun kanadı iç kısma uzanan bir kesi yapılarak buruna şekil veren kıkırdak ve kemiklere ulaşılır. Böylece burun ucu estetiği tamamlanır. Hangi tekniğin daha iyi olduğu bu ameliyatı yapan

doktorlar arasında hep tartışma konusudur ve bu konuda bir karar verilmiş değil. 3-boyutlu sekillendirme ve küçültme tekniği ile burun ucu uzunluğunda, burun sırtı ile orantılı olacak şekilde, istenen miktarda küçülme sağlanabilmektedir. Bu yöntem ve diğer teknikler kullanılarak büyük olan burun delikleri küçültmek mümkündür. Her iki tekniğin birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. İki tekniğide başarılı şekilde uygulayan doktorunuz hangi teknikle sizde daha iyi sonuç alınacağı konusunda karar verecektir. Bu nedenle bu konuda yine de doktorunuza danışın ve ona güvenin. Açık yada kapalı teknik kesileri sonrası, şekil verilip ve burnun dış görünüşünü değiştirecek olan kıkırdak ve kemiğe ulaşılır.

Burnun üstündeki kemik çıkıntı alındıktan bir sonra, kemikler kesilerek çatı kapatılır ve kemikler yeniden şekillendirilmiş olur.

Burnun üzerindeki kemeri oluşturan kemik ve kıkırdak özel aletler kullanılarak düzeltilir. Daha sonra burun kemikleri daha dar bir çatı oluşturacak şekilde bir araya getirilir. Kıkırdak uzaklaştırılıp, kıkırdaklara şekil verilip burun ucunun boyutu küçültülür, dikleştirilir ve daha iyi bir burun görünümü sağlanır. Burnun alt tarafı ile üst dudak arasındaki açıyı düzeltmek için, burun ucu kaldırılır. Burun uzunsa kısaltılabilir kısaysa uzatılabilir, bu işlem septumun (her iki burun deliğini birbirinden ayıran kıkırdak)kısaltılmasıyla sağlanır. Burun kanatları geniş ve yayvan ise bunu düzeltmek için burun kanatlarının iç kısmından kama şeklinde doku çıkartılarak burun tabanı daraltılabilir.

Burun Estetiği Geniş burun tabanını daraltma işlemi

Ameliyat tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulursa burun içine tampon (Ameliyatta yapılan işlemlere bağlı olarak vazelin emdirilmiş tamponlar yada özel delikli silikon splintler (Doyle) tercih edilebilir) yerleştirilir. Burun sırtına da plastik veya alçı atel uygulanarak ameliyat sonlandırılır. Ameliyat genellikle 1.5-2 saat sürer. Deformite derecesine ve girişime bağlı olarak bu süre uzayabilir.

Burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşme nasıl olur ?

Burun estetik ameliyaından sonraki ilk günü dinlenerek geçirebilirsiniz. Genelikle ağrı olmaz ancak olursa basit ağrı kesiciler kullanılarak ağrılar dindirilir. Başınızı hafif yukarıda tutmanız ve operasyon sonrası morluk ve şişliği azaltmak için gözlerinize buz uygulanması önemlidir. Bunları nasıl yapılacağı size izah edilecektir. Hastanede kaldığınız sürede bu işlemlerde sağlık personeli size yardımcı olacaktır. İlk gün aktivitelerde sınırlama gerekebilir. İlk gün burundan hafif sızıntı şeklinde kanama olabilir bu doğaldır. Ameliyattan 3-4 saat sonra önce sıvı gıdalar almanıza izin verilir takiben yavaş yavaş normal beslenmeye geçebilirsiniz. İlk günler çok sıcak içecekler içmeniz önerilmez. Daha çok ılık sıvı içecekler tavsiye edilir. Daha sonra normal yeme içmeye başlayabilirsiniz.

Şişlikler genellikle ameliyattan saatler sonra ortaya çıkmaya başlar ve en yüksek seviyeye 2. günde ulaşır. Bu doğal süreçtir ve daha sonra şişlikler yavaş yavaş inmeye başlar. Eğer gözlerin etrafındaki morluk gelişmişse birkaç gün içinde solmaya başlar ve genellikle sonraki bir hafta içinde gözden kaybolur. Eğer tampon konulmuşsa tamponlar operasyonda birkaç gün sonra çıkartılır. Bu kesinlikle ağrılı bir işlem değildir. Birinci haftanın sonunda alçı atel yada splint çıkartılır ve dikiş konulmuşsa onlar alınır. Gerekirse küçük alçı atel ya da bantla tespit uygulanabilir. Bu atel burnunuzu çarpmalardan korumaya yöneliktir. Bu atel 3-5 gün kalabilir. Bu aşama burnunuzdaki olumlu değişimi sizde fark edeceksiniz. Artık günlük yaşamınıza tamamen dönebilirsiniz. Burnunuzdaki şişliğin çoğu inmiş olacaktır. Ancak hala daha bir miktar ödem olacaktır Bu zamanla kaybolacak ve her gün daha iyiye gittiğini göreceksiniz. Burnunuzdaki olumlu değişimi fark edeceksiniz. Aşırı efor gerektiren aktivitelerden (jogging, yüzme, eğilme, cinsel ilişkiler- kan basıncınızı arttıran her aktivite) 2-3 hafta kaçınılması önemlidir. Burunu çarpmaktan veya sürtmekten ve güneş yanığından 2 ay süreyle sakınılmalıdır. Bu süre içerisinde gözlük kullanılmamasında yarar vardır. Hasta kendini iyi hisseder hissetmez ve ödemin gerilemeye başladığı dönemde (5-7gün) kontakt lensleri kullanabilir. Ancak burnun nihai şeklini alması en az 3- 6 aylık bir periyodu gerektirecektir. İyi ellerde yapılmış burun estetiğinin sonuçları kalıcıdır.

Erkeklerde burun estetiği :

Erkeklerin en sık yaptırdığı estetik ameliyatların başında burun ameliyatı gelmektedir. Burunda şekil bozukluğu ve nefes almakta güçlük en sık ameliyat nedenlerinin başındadır. Burun estetiği ameliyatı yaptığım hastaların neredeyse yarısına yakınını erkekler oluşturmaktadır.

Erkekler de rinoplasti ameliyatı kadınlardan farklılık göstermektedir. Kadınlarda daha küçük, hafif kavisli ve ucu biraz kalkık burunlar tercih edilmektedir. Erkeklere kavisli burun çok yakışmamaktadır. Burun sırtı daha düz yada çok ama çok hafif kavisli olması istenir. Burun ucunun üst dudakla yaptığı açı yani burun ucunun kalkıklığı 90 derece olması beklenir. Bu açının artması ve kavis erkeklere kadınsı bir görünüm verebilir. Bu noktada ameliyat olacak kişinin isteği mutlak dikkate alınmalıdır. Bu nedenle ameliyat öncesi görüşme, hastanın beklentilerinin iyi anlaşılması ve buna uygun gerçekçi yaklaşım çok önemlidir.

Erkek burunlarında dikkat ettiğim en önemli şey erkeğin yüz ifadesinin de büyük değişiklik yapmadan mevcut şekil bozukluklarının (eğrilik, kemer, burun ucu sarkıklığı, büyüklük) düzeltilmesi ve erkeksi görünümün muhafaza edilmesidir. Erkek burun estetiğinde en önemli noktalardan birisi de burnun yüz ile uyumlu ve doğal görünümden uzak olmamasıdır.

Prof.Dr.Muhitdin Eski