•  
  •  

Hangi Silikon Tercih Edilmeli?

Yuvarlak silikon mu damla silikon mu?

Meme büyütmede hangi silikon göğüs protezi tercih edilmeli?

Meme büyütme ameliyatı olmak isteyen hastalarımızın kafasını meşgul eden soruların başında yuvarlak yada damla silikon kullanımı gelmektedir. Estetik plastik cerrahlarda bu konuda farklı düşünmektedirler ve ortak bir karar varmamışlardır. Bu protezlerin kendine özgü avantaj ve dezavantajlarını göz önüne alarak estetik cerrahların bir kısmı sadece yuvarlak silikon meme protezi kullanırken bir kısmı da sadece damla silikon kullanmaktadırlar. Genel olarak silikon göğüs protezleri kalite, emniyet, dayanıklılık ve doğallık konusunda ciddi bir gelişme sürecini tamamlamış ve rutin olarak kullanılmaya başlamıştır. FDA (Amerikan ilaç ve Gıda Dairesi) 2006 yılında Mentor ve Allergan firmalarının ürettiği silikon dolu yuvarlak meme protezlerinin kullanımını onaylamıştır. Anatomik yani damla silikon meme protezlerinin kullanımı ise 2012 yılındaysa onaylanmıştır ancak meme büyütmede kullanımı tartışmalı kalmıştır. Damla silikon meme protezleri ticari olarak piyasaya çıktıktan sonra bunların avantajı ve kullanımı ile ilgili bir çok makale yayınlanmıştır. Bu çalışmalar sıklıkla yapan kişinin gözlemine dayanan kişişel fikirleri (expert opinion) bildirmektedirler. İlk etapta yeni ve havalı olan, hastaların sorduğu damla silokon kullanımı popularize olmuştur. Bununla birlikte yuvarlak ve damla protezlerin estetik sonucunu karşılaştıran çok az sayıda makale yayınlanmıştır. Amerikan Plastik cerrahi Derneğinin yayın organı olan ve dünyada en prestijli dergilerin başında gelen Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde 2017 yılı içinde artarda 2 makale yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda ilkinde yuvarlak silikon meme protezi ile meme büyütme yapılmış 15 ve damla yani anatomik silikon meme protezi ile meme büyütme yapılmış 15 olmak üzere toplam 30 hasta çalışmaya alınmıştır. 15 tanesi plastik cerrah ve 15 tanesi plastik cerrahi hemşiresi olmak üzere 30 gözlemci bu vakaları 12 hafta ara ile iki kez değerlendirmişlerdir. Ameliyattan 1 yıl sonra hasta fotoğraflarından kullanılan meme protezlerinin yuvarlak mı damla mı olduğunu ayırt edememişlerdir. Buna ek olarak ilk gözlemle 2 gözlem arasında da aynı olgunun yuvarlak mı damla mı olduğunu Reconstr.Surg.139:60,2017)

Aynı dergide çıkan diğer çalışmada ise yuvarlak silikon protez ile göğüs büyütme planlanan 75 hasta çalışmaya dahil edilmiş. Ameliyat sırasında bir memeye yuvarlak diğer memeye damla silikon yerleştirilmiş ve fotoğraflar çekildikten sonra damla çıkarılıp yuvarlak protez konduktan sonra ameliyat bitirilmiş. On plastik cerrah ve 10 normal kişiden oluşan 20 kişi bu fotoğrafları değerlendirmiş.Yuvarlak ve damla silion protezler arasında estetik açıdan fark görülmemiştir. Fark olanlarda da bu farkın ne damla nede yuvarlak protez belirgin olmamıştır (Plast. Reconstr.Surg.139:587,2017)

Ancak kullanım sonrası yuvarlak protezlerde karşılaşılmayan bir kısım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunlar damla silikonların şeklini koruması için daha yoğun ve sert silikon kullanılmasına bağlı olarak protezin daha sert kıvamda olması, açılan cepte protezin ters dönebilmesi, geç sıvı birikimi ve çift kapsül oluşumu, daha uzun kesi yapılması gerekliliği önemli dezavantaj olarak bildirilmiştir.

Damla silikonlarda yuvarlak silikon protezlerde karşılaşılmayan problemler göz önüne alındığında uygun hastalarda yuvarlak protez kullanımının daha iyi olacağı bu çalışmalarda bildirilmektedir. Sonuçta protez şeklinin seçiminde hastanın boyu. Göğüs kafesinin genişliği mevcut meme dokusunun hacmi ve şekli önemli rol almaktadır.