Hangi Silikon Tercih Edilmeli?

Meme büyütmede hangi silikon göğüs protezi tercih edilmeli? Yuvarlak silikon mu damla silikon mu?

Meme büyütme ameliyatı olmak isteyen hastalarımızın kafasını meşgul eden soruların başında yuvarlak ya da damla silikon kullanımı gelmektedir. Estetik plastik cerrahlar da bu konuda farklı düşünmektedirler. Bu konuda ortak bir karara varamamışlardır. Yuvarlak ya da damla silikon protezlerin kendine özgü avantaj ve dezavantajlarını vardır. Bunları göz önüne alarak estetik cerrahların bir kısmı sadece yuvarlak silikon meme protezi kullanırken bir kısmı da sadece damla silikon kullanmaktadırlar.

Genel olarak silikon göğüs protezleri kalite, emniyet, dayanıklılık ve doğallık konusunda ciddi bir gelişme sürecini tamamlamış ve rutin olarak kullanılmaya başlamıştır. Amerikan ilaç ve Gıda Dairesi (FDA) 2006 yılında Mentor ve Allergan firmalarının ürettiği silikon dolu yuvarlak meme protezlerinin kullanımını onaylamıştır. Anatomik yani damla silikon meme protezlerinin kullanımı ise 2012 yılında onaylanmıştır ancak meme büyütmede kullanımı tartışmalı kalmıştır. Damla silikon meme protezleri ticari olarak piyasaya çıktıktan sonra bunların kullanımı ve avantajı ile ilgili bir çok makale yayınlanmıştır. Bu çalışmalar sıklıkla yapan kişinin gözlemine dayanan kişişel fikirleri (expert opinion) bildirmektedirler. İlk etapta yeni ve havalı olan, hastaların sorduğu damla silikon kullanımı popularize olmuştur. Bununla birlikte yuvarlak ve damla protezlerin estetik sonucunu karşılaştıran çok az sayıda makale yayınlanmıştır. Amerikan Plastik Cerrahi Derneğinin yayın organı olan ve dünyanın en prestijli dergilerin başında gelen Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde 2017 yılı içinde ardarda 2 makale yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan ilkinde yuvarlak silikon meme protezi ile meme büyütme yapılmış 15 ve damla yani anatomik silikon meme protezi ile meme büyütme yapılmış 15 olmak üzere toplam 30 hasta çalışmaya alınmıştır. 15 plastik cerrah ve 15 plastik cerrahi hemşiresinden oluşan toplam 30 gözlemci bu vakaları 12 hafta ara ile iki kez değerlendirmişlerdir. Ameliyattan 1 yıl sonra hasta fotoğraflarından kullanılan değerlendirme yapılmıştır. Hangi hastada damla hangi hastada yuvarlak silikon meme protezi kullanıldığını ayrıt edememişlerdir. Buna ek olarak ilk gözlemle 2. gözlem arasında da aynı olgunun yuvarlak mı damla mı olduğunu değerlendirilmede ortak karara varamamışlardır. Bu çalışma damla yada yuvarlak silikon meme protezinin estetik olarak birbirine üstünlüğünün olmadığını gösteren tam karşılaştırmalı araştırma olmuştur.

Aynı dergide çıkan diğer çalışmada ise yuvarlak silikon protez ile göğüs büyütme planlanan 75 hasta çalışmaya dahil edilmiş. Ameliyat sırasında bir memeye yuvarlak diğer memeye damla silikon yerleştirilmiş ve fotoğraflar çekildikten sonra damla çıkarılıp yuvarlak protez konduktan sonra ameliyat bitirilmiş. On plastik cerrah ve 10 normal kişiden oluşan 20 kişilik juri bu fotoğrafları değerlendirmiş. Yuvarlak ve damla silion protezler arasında estetik açıdan fark görmemişlerdir. Fark olanlarda da bu farkın ne damla nede yuvarlak protez belirgin olmamıştır. Bu çalışmada damla yada yuvarlak silikon meme protezinin estetik olarak birbirie üstünlüğünün olmadığını gösteren tam karşılaştırmalı ikinci çalışma olmuştur.

Göğüs büyütme ameliyatlarında silikon protez seçimi:

Damla silikon göğüs protezlerin kullanımı sonrası, yuvarlak silikon göğüs protezlerde görülmeyen bir kısım sorunlar ortaya çıkmıştır. Damla silikonların şeklini koruması için daha yoğun ve sert silikon kullanılmasına nedeniyle protezin daha sert kıvamda olması, göğüste siklonu yerleştirmek için açılan cepte protezin ters dönebilmesi, silikon etrafında geç sıvı birikimi ve çift kapsül oluşumu, protezi yerleştirmek için daha uzun kesi yapılması gerekliliği gibi problemler önemli dezavantaj olarak bildirilmiştir.

Damla silikonun dezavantajları

Damla silikonlarda yuvarlak silikon protezlerde karşılaşılmayan problemler göz önüne alındığında uygun hastalarda yuvarlak protez kullanımının daha iyi olacağı bu çalışmalarda bildirilmektedir. Sonuçta protez şeklinin seçiminde hastanın boyu. Göğüs kafesinin genişliği mevcut meme dokusunun hacmi ve şekli önemli rol almaktadır.Tüm bunlar göz önüne alınarak silikon meme implantı seçimi yapılabilir.

Muhitdin Eski - DoktorTakvimi.com