¬ Vücut Geliştirme ve Jinekomasti

Vücut Geliştirme ve Jinekomasti

Vücut Geliştirme ve Jinekomasti , Body Building ve Erkek Meme Büyüklüğü

Vücut Geliştirmeyle İlgilenen Kişilerde Görülen Jinekomasti Nedeni Nedir ?

Vucut geliştirmeyle ilgilenen kişilerde jinekomastinin nedenlerinin başında  anabolik steroid hormon kullanımı gelmektedir. Bunların dışında protein tozları, omega asitler içeren ve   içeriği tam bilinmeyen  supplementler bunlara yol açabilmektedir. Amerikan Plastik Cerrahi Derneğinin yayın organı olan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dergisinde 2015 yılı başında  çıkan bir yayında vücut geliştirmeyle ilgilenen ve   jinekomastisi yakınması olan ve bundan kurtulmak için tedaviye başvuran kişiler ile ilgili ayrıntılı bir çallışma yayınlanmıştır. Bu çalışmada vucut geliştirme ile ilgilenen ve jinekomastisi olan  1574 kişinin cerrahi  tedavi yaklaşımı ve sonuçlarını yayınlamıştır. Benimde uyguladığım bu yöntemle %98 hasta memnuniyetine ulaştıklarını belirtmektedirler.

Erkek meme  ucunu sıkınca kırmızı koyu sarı kıvamlı  akıntı gelmesinin nedeni ?

Vucut geliştirme yani body buildingle ilgilenen erkeklerde anabolik steroid hormon kullanımı sonucu ortaya çıkan meme büyümesi  yani jinekomasti  hormon kesilse bile  kalıcı olabilmektedir. Buna ek olarak bu kişiler memelerde hassasiyet, ağrı  ve  meme ucundan bazen kanlı bazen ise sarı kıvamlı bir akıntı gelmesinden şikayetçi olabilirler. Meme ucunu sıktığında meme ucundan kanlı akıntı sıklıkla anabolik steroid kullananlarda gözükmekte ve bir doktora başvurmayı gerektirmektedir.

Vucut geliştirmeyle ilgilenen kişlerde görülen jinekomasti tedavisinde  en iyi yöntem hangisidir ?

Vucut geliştirme yapmış ve  jinekomastisi olan  kişiler estetik nedenlerle meme büyüklüğünden kurtulmak istemektedirler. Ancak body bulding yapan kişilerde  pektoral yani göğüs  kası çok gelişmiştir. Vucut yağ oranının çok düşük olması nedeniyle cilt altı yağ dokusunun neredeyse hiç yoktur. Bu iki durum ve vucut geliştirmeyle ilgilenen kişilerde jinekomastinin asıl nedeninin saf  gland yani meme dokusunun büyüklüğünden kaynaklanması,  jinekomasti tedavisini diğerlerinden farklı kılmaktadır. Ergenlikte ortaya çıkan jinekomasti de  sıklıkla yağ dokusu ve gland miktarı eşittir yada biri biraz fazla biri biraz azdır. Ergenlik sonrası ortaya çıkan ve kalıcı olan jinekomastilerde liposuction  oldukça etkiliyken, vucut geliştirme sonrası ortaya çıkan jinekomastide neredeyse tek başına liposuction yada lazer lipoliz etkisizdir.  Bu durum yukarıda belirtiğim makalede ayrıntısıyla sunulurken kendi klinik gözlemimde de rastlamaktayım. Gland yani meme dokusunun tama yakın çıkartılması tedavide temel  yaklaşımdır. Bu işlem ise meme siyahının göğüs cildi ile birleştiği sınırda yarım ay şeklinde yapılacak kesi ile girilip çok titiz ve dikkatli bir diseksiyonla  gland dokusunu çıkartılmasına dayanmaktadır.   Gerekirse gland kenarlarına ek olarak liposuction yapılabilir. Bu işlem deneyim, dikkat  ve titizlik gerektirmektedir. Bu yolla oluşabilecek komplikasyonları azaltmak yada en aza indirmek mümkündür. Bu yaklaşımla çok yüksek bir hasta memnuniyetine ulaşmak mümkündür.

Jinekomasti tedavisinde liposuction yada laser lipolizin etkinliği nedir?

Ergenlikte ortaya çıkan jinekomastide  sıklıkla yağ dokusu ve gland miktarı eşittir yada biri biraz fazla biri biraz azdır.Yağ dokusu ve gland yani gerçek meme doku varlığı muayene yada ultrason ile kolaylıkla belirlenebilmektedir. Ergenlik sonrası ortaya çıkan ve kalıcı olan jinekomastilerde eğer meme  yağ dokusundan zengin ise  liposuction, yada lazer lipoliz   oldukça etkili olabilir. Ancak memede gland dokusu  varsa bu durumda liposuction yada lazer lipoliz yetersiz kalmaktadır. Liposuction yada lazer lipoliz ile sadece yağ dokusu alınabildiğinden jinekomastiyi oluşturan meme yani gland dokusu kalacağından meme de tam düzelme olmayacaktır. Meme ucunda kabarıklık ve büyüklük devam edecektir.Bu nedenle bu hasta grubunda gland dokusunun cerrahi olarak çıkartılması gerekir. Vucut geliştirme sonrası ortaya çıkan jinekomastide neredeyse tek başına meme büyüklüğünün nedeni gland dokusu olduğundan liposuction yada lazer lipoliz etkisizdir. Bunlarda yukarıdaki yayında belirtilen ve benindejinekomasti ameliyatında uzun yıllardır kullandığım meme dokusu çıkartılması ve liposuction kombinasyonu çok etkilidir.

Prof.Dr. Muhitdin Eski