¬ Blog

Botoks ve Depresyon


Çatık kaşlar için uygulanan  botoks  depresyonu tedavi ediyor.

Chevy Chase Kozmetik Merkezi ve Goeorge Town Tıp fakültesinden  Dr Finzi ve arkadaşlarının  Psikiyatrik  Araştırma Dergisinde  (Journal of Psychiatric   Research) 2014  nisan sayısında çıkan makalelerinde çatık kaşlar için uygulanan tek bir  botoks  enjeksiyonu  depresyon tedavisinde sürekli ve   belirgin  antidepreant etki sağladığını bildirmektedirler.

18-65 yaş arasında depresyon tanısı olup  tedavi alan yada almayan  74 hastada yaptıkları çift kör randomize  çalışmada  33 hasta kaş çatılmasını sağlayan korrügatör ve  procerius kaslarına estetik amaçlı botox uygulanmasındaki gibi  onabotilinumtoxinA yani botoks  enjeksiyonu yapmışlardır. 44 hastaya ise plasebo yani serum enjeksiyonu yaparak karşılaştırmışlardır. Sonuçları değerlendirmede depresyon  derecesini ölçen MADRS skalası kullanılmıştır. MADRS skalasında yüksek skor ileri depresyonu gösterirken bu skorun 10 ve altı olması remisyon olarak değerlendirilmektedir. Botoks uygulanan grupta 3 ve 6. haftalarda MADRS skorunda %52 oranında azalma saptanırken plasebo  yani serum uygulanan grupta bu oran % 15 de kalmıştır. Remisyon oranı  botoks uygulanan grupta  %27 ( 33 hastada 9) iken serum uygulanan grupta bu oran %7 (41 hastada 3) olarak tespit edilmiştir. 

Dr.  Finzi botoksun etkisini “ fasial feedback hypothesis” ile açıklamaktadırlar. Bu konuyla ilgili olarak Charles Darvin (1872) ve William James (1890) yeni tanımlanan  duygu teorisinini öne sürmüşlerdir. Yüz ifadesini, beyne geri bildirimde bulunarak duygulanımı negatif yada pozitif yönde etkileyebileceğini  öne sürmüşlerdir. Birçok araştırmacı bu teoriyi destekleyecek çalışmalar yapmışlardır. Örnek verecek olursak yüz kaslarının istemli bir şekilde gülme yada kaş çatma yapması durumunda mutluluk yada üzüntü duyusu ortaya çıkardığı gösterilmiştir ( Lewis 2012).Bu durumunda olaylar karşısında duygusal değerlendirmeyi etkilediği ve neticede  beyinde otonomik sinir siteminde özelleşmiş değişikliklere yol açtığı gösterilmiştir. Kaş çatmayı sağlayan kasların botoksla aktivitesinin azaltılmasının bu döngüyü normale getireceği öne sürülmüş ve bu çalışmada araştırılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

Doç. Dr.Muhitdin Eski